Zpevňování kamene organokřemičitany

Stárnutí je pomalý a nevratný proces změn vlastností materiálu vedoucí ke ztrátě požadované funkcionality – degradaci materiálu, a nakonec vede až k jeho totální destrukci. Žádný materiál pod sluncem není natolik odolný, aby časem nezměnil své fyzikálně-chemické vlastnosti způsobené například mechanickým opotřebením, změnami teploty, UV zářením a jinými vnějšími vlivy.

Organokřemičitanové zpevňovače už spoustu let pomáhají restaurátorům velice efektivně bojovat s nevyhnutelnými sutinami času – zachraňovat korozí poničená nejen kamenosochařská díla a kamenné prvky historických fasád.

Tyto zpevňovače vykazují velice dobré vlastnosti; dokážou proniknout i do hluboce poškozených částí materiálu a následně ho účinně chránit před další korozí.

Zpevňování kamene zpevňovači na organokřemičitanové bázi je velice citlivý restaurátorský zásah, který podle restaurátorského kodexu a požadavků památkové péče respektuje původní materiál doplněním povrchu či chybějících částí podobným materiálem – křemenem. Zároveň není původnímu materiálu nijak škodlivý ať už se jedná o obdobné fyzikální vlastnosti přidaného materiálu, nebo o estetické hodnoty.

Použití

Výběr plochy vhodně k aplikaci zpevňovače KSE

Samozřejmě je nejprve potřeba posoudit, zdali zpevňovač v aktuálním případě materiálu pomůže. Je třeba zvážit také případnou existenci či absenci výtvarného pojednání povrchu materiálu – kde, pokud už je hloubkové poškození materiálu do té míry, že mu není pomoci, je vhodné onu část nahradit.

Nasycení vhodným typem/typy zpevňovače KSE

Podle požadovaných vlastností, které vykazují různé typy zpevňovaného materiálu, a které závisí na míře namáhání, porozitě a na celkové hloubce poškození je třeba vhodně vybrat jeden/více druhů KSE zpevňovače, tak aby odpovídala potřebám i výsledná pevnost.

Aplikace

Zpevňovače se aplikují buď postřikem, injektáží do prasklin a dutin nebo i případně namáčením např. volné plastiky. Plochu je třeba vždy dostatečně nasytit, pokračovat, dokud podklad saje.

 Vysychání

 Zpevňovač vytvoří chemickou vazbu s porézním podkladem. Poté postupně několik týdnů zpevňovač tuhne a vysychá, během toho probíhá proces přeměny gelu na sklovité částečky. Vysychání probíhá různě dlouho, závisí totiž na okolní teplotě. Čím je okolní teplota vyšší, tím probíhá proces rychleji. V chladném počasí může proces trvat i déle než měsíc. 

Aplikace by se měla provádět natolik profesionálně, aby nebylo možné okem rozlišit, kde bylo zpevnění provedeno.

Grafický návrh vytvořil a nakódoval Shoptak.cz