Obnova božích muk pomocí vápna Calcidur®

Před nedávnou dobou jsme se pustili společně se sdružením Za Opavu do obnovy trojbokých božích muk. Památka je datována do druhé poloviny 19. století. Stavba se skládá z lomového a cihelného zdiva, omítky, břidlice, plechu a dřeva.

Předchozí známé opravy jsou údajně z roku 1974, kde došlo k poslední opravě, při které byl celý povrch přestříkán cementovou břízolitovou omítkou bez zaškrábnutí.

Vizuálně jako neproblematičtější se jevil nástřik cementové omítky na celou plochu zdiva. V břízolitu se začínaly objevovat praskliny, pod nimiž jsou vidět zlomky původní omítky. Jejich podobu známe z fotografií předcházející opravy.

Celoplošně jsme odstranili cementové omítky při maximálním zachování původních soudržných omítkových vrstev pod ní, včetně fragmentů nátěrů atd. 

Nové omítky jsme provedli pomocí přírodního hydraulického vápna CALCIDUR ®.

Vápno má velmi dobrou přilnavost, vysokou pružnost a nevypraskává.

VLASTNOSTI

  • pevnost tlaku dle EN 459-2:
  • 28 dní cca 4,8 N/mm2
  • 6 měsíců cca 8,5 N/mm2
  • 12 měsíců cca 10,5 N/mm2

Na základě provedeného průzkumu po odstranění cementového nástřiku byla navrhnuta závěrečná barevnost vápenného nátěru pro sjednocení celku. 

Grafický návrh vytvořil a nakódoval Shoptak.cz