Fotoreportáž restaurování režného zdiva a kamene

Po takřka dvou letech skončila rekonstrukce kostela Nanebevzetí Panny Marie v Opavě, jejichž součásti jsme byli i my. 

Projekt počítal s kompletní opravou vnějšího pláště této jedinečné slezské cihelné gotiky a současně také obnovou interiéru včetně položení nové elektroinstalace a osvětlení. Konkrétně naše práce spočívala v čištění režného zdiva od mechů a nečistot.  Vytmelení defektu cihel, restaurování kamenných prvků a reprofilace tufitových žeber v interiéru u jednotlivých kaplí. 

Rádi bychom se s Vámi podělili o zkušenosti s touto prací v naší fotoreportáži.

Čištění režného zdiva

Restaurování cihlového zdiva je téma samo o sobě. Pokud dodržíte postup čištění - doplnění - povrchová úprava, můžeme Vám nabídnou možnou variantu.

K čištění cihel je ještě nutno dodat, že jej rozdělujeme na biologické čištění (mechy a řasy) a čištění usazených nečistot (prach a zčernalé krusty).

Pro odstaranění biologicky napadeného povrchu použiváme přípravek BFA koncentrát. Jedná se o sanační roztok, který se ředí v poměru 1:9 s vodou. Povrch natřeme nebo nastříkáme, necháme působit a po 7 dnech můžeme povrch očistit vysokotlakým čističem.

Pokud je povrch cihel stále znečištěný, můžeme použít další čističe.

Pro odstranění zčernalého povrchu používáme  Fassadenreiniger-Paste, který má vysokou čistící schopnost. Jedná se o gel, který se nanáší na suchý povrch v množství minimálně 0,1 kg/1m2. Nechá se působit dle potřeby a poté přípravek z povrchu odstraníme proudem vody, nejlépe pomocí vysokotlakého čističe. Části se silným znečištěním se  čistí mechanicky košťaty z přírodních materiálů, nebo kartáčem na násadě (před následným omýváním vodou) . 

Jako další variantu používáme čistič Clean Galena. Jedná se o ekologický čistič pro šetrné čištění. Pastu naneseme na poškozený povrch a necháme úplně vyschnout. Poté stačí pastu z povrchu mechanicky odstranit. 

Doplnění režného zdiva

Pro doplnění cihlového zdiva, pokud neměníme celou cihlu, se nám osvědčil tmel Restauriermörtel 0.5 mm. Má velmi dobrou nasákavost vody. Díky barevné škále máte možnost vybrat z několika odstínů, které můžete vzájemně mezi sebou mísit a tak dosáhnout ideálního odstínu. Pokud je úbytek hmoty příliš velký, doporučujeme jako jádro použít Grundmörtel.  Kritické místa můžete podpořit nerezovou armaturou. Poté jako finální tmel použijete Restauriermörtel.

Čištění kamene

U čištění kamene většinou kombinujeme chemické a mechanické čištění.  Pro odstranění biologicky napadeného povrchu používáme BFA koncentrátŘedí se v poměru 1:9 s vodou.  U chemického čištění kamene používáme jako velmi učinný prostředek Fassadenreiniger-Paste  obdobně jako jsme již psali u čištění cihel. Gel naneseme, necháme působit a poté tlakem vody odstraníme.  Dobře čistí hloubkové zčernalé znečištění, které nejde mechanicky odstranit. 

Doplnění kamene

U pískovce používáme tmel Restauriermörtel 0.5 mm. Pokud je úbytek hmoty příliš velký, používáme Grundmörtel.  Strukturu kamene poté vytváříme přebroušením tmelu brusným kamenem

Zpevňování

Zpevňování kamene patrí mezi důležitou kapitolu při restaurování kamene. Zpevňovače rozdělujeme na klasické zpevňovače, dále zpevnění na bází elastifikovaných zpevňovačů a modifikované zpevňovače. 

Pískovec: KSE 100 a KSE 300 Vápenec: KSE 300 HV Tufit: KSE 500 E

Hydrofobizace

Cílem hydrofobizací je značné snížení nasákavosti - kapilárního přijmu vody. Jedná se tak o preventivní opatření, jelikož kapilární příjem vody ze srážek může vyvolat nebo urychlit proces poškození. 

Grafický návrh vytvořil a nakódoval Shoptak.cz